Obložený sýrový talíř Béé-Méé

Obložený sýrový talíř Béé-Méé složený výhradně z kozích a ovčích sýrů Vám umožní prozkoumat všechna specifika těchto skupin sýrů.

Obložený sýrový talíř Béé-Méé

Tvoří jej šest velmi odlišných typů sýrů, z nichž jsou čtyři kozí a dva ovčí o celkové minimální váze 1000 g. Je určený pro šest až dvanáct osob. Konzumace by měla proběhnout do dvanácti dnů od jeho sestavení.

Barbichette nebo 3 Picandous (kozí sýr - cca 125 g)
Ossau-Iraty CHOP farmářský nebo kozí Tomme z Pyrenejí (ovčí nebo kozí sýr - cca 150 g)
Selles sur Cher CHOP nebo kozí sýr v popelu (kozí sýr - cca 150 g)
2 Crottins de Chavignol nebo Picodons (kozí sýr - 120 g)
ovčí Brie nebo farmářský kozí Brie (ovčí nebo kozí sýr - cca 150 g)
Roquefort CHOP papillon (ovčí sýr - cca 150 g)

Cena: 1100,- Kč

Výběr sýrů se řídí jejich zralostí a aktuální nabídkou produktů na skladu. Nedostupný nebo nedostatečně zralý sýr může být výjimečně nahrazen jiným.

Zvolte k tomuto sýrovému talíři tři skvěle se hodící vína:

Les bastions (k sýrům Barbichette, Picandous, Ossau-Iraty a kozímu Tomme)
Sauvignon de Touraine (ke kozímu sýru v popelu, ke Crottins a Picodons)
Château la verrière (k sýrům Brie a Roquefort)

Souhrnná cena za víno a sýry: 2000,- Kč