Degustační sýrový talíř

Čerstvý Brillat-Savarin (cca 150 g)
Tomme de savoie nebo tomme des Pyrénées (cca 150 g)
Selles sur Cher CHOP nebo chevre cendré (cca 150 g)
Comté CHOP léto 2014 (cca 150 g)
Munster fermier CHOP nebo Langres CHOP (cca 150 g)
Brie de Meaux CHOP nebo brie de Meaux à la moutarde (cca 150 g)
Fourme d´Ambert CHOP (cca 150 g)

Cena: 900,- Kč

Výběr sýrů se řídí jejich zralostí a aktuální nabídkou produktů na skladu. Nedostupný nebo nedostatečně zralý sýr může být výjimečně nahrazen jiným.